quang cao dich vu xu ly nuoc cap
quang cao dich vu xu ly nuoc

Dịch vụ Subscribe to Dịch vụ

Dịch vụ

nuoc-thai-sinh-hoat

Phân loại nước thải

Khái niệm nước thải: Nước thải là chất lỏng được thải ra sau quá trình sử dụng của con người và đã làm thay đổi tính chất ban đầu của chúng. Nước thải là nước đã dùng trong sinh...
cong-nghe-xu-ly-nuoc-thai-benh-vien

Công nghệ xử lý nước thải bệnh viện

Theo đánh giá của Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp, với lưu lượng nước thải 250 m3/ngày, HTXL bể sinh học Aerotank hiện hữu không đáp ứng được yêu cầu xả thải đạt tiêu chuẩn loại A, TCVN 5945:2005,...
be-loc-nhanh

Các trang bị khác của bể lọc nhanh trong xử lý nước thải

Ngoài các thiết bị kể trên, bể lọc nhanh còn được trang bị các ống xả nước lọc đầu, ống xả cặn, ống xả khí và thiết bị tự động hoá công tác quản lý bể lọc. Ống xả nước...
thiet-bi-do-luu-luong-nuoc

Thiết bị đo lưu lượng nước

Để đo lưu lượng chất lỏng hay khí chảy trong ống, trong kênh, máng, thường dùng đồng hồ turbin, ống venturi, màng chắn, máng đo tam giác, hay chữ nhật, máng đo parshall, ống đo dùng phao nổi rotammete,...
quan-ly-tram-cap-nuoc

Các biện pháp quản lý kỹ thuật trạm xử lý nước

Quản lý kỹ thuật là thực hiện đúng những thông số kỹ thuật đã quy định trong thiết kế và không ngừng hoàn thiện các biện pháp kỹ thuật để nâng công suất công trình. Mục đích của...
su-can-thiet-cua-cac-thiet-bi-dieu-khien

Sự cần thiết của thiết bị và các hệ điều khiển trong xử lý nước

Kỹ sư thiết kế cần phải thảo luận với chủ công trình và các kỹ thuật viên vận hành hệ thống để thống nhất việc chọn lựa thiết bị và lựa chọn các điều khiển để mua sắm và lắp...
thiet-bi-do-doc-duc

Thiết bị đo độ đục trong nước

Độ đục của nước biểu thị số lượng cặn lơ lửng có trong nước. Thiết bị do độ đục dựa trên độ tán xạ của chùm tia sáng khi chiếu qua mẫu nước, cặn lơ lửng trong nước, hấp thu...
qua-trinh-xu-ly-nuoc

Quy luật của quá trình lọc nước qua lớp vật liệu lọc giữ cặn bẩn trong các lỗ rỗng (lọc nhanh)

* Khi lọc nước qua vật liệu lọc, cặn bẩn bị lớp vật liệu lọc giữ lại, còn nước được làm trong, cặn tích luỹ dần trong các lỗ rỗng làm tăng tổn thất thuỷ lực của lớp lọc. Lọc...
bang-chi-tieu

Một số chỉ tiêu đặc trưng của nước thải

HÀM LƯỢNG CHẤT RẮN - Chất rắn tổng cộng là tổng các loại chất rắn có nguồn gốc hữu cơ và vô cơ ở trạng thái lơ lửng và hoà tan. - Chất rắn lơ lửng (SS) gồm chất rắn lắng được...
cong-nghe-xu-ly-nuoc-cap

Phương pháp keo tụ trong công nghệ xử lý nước

Bản chất lý hóa của quá trình keo tụ: Cặn bẩn trong nước thiên nhiên thường là hạt cát, sét, bùn, sinh vật phù du, sản phẩm phân hủy của các chất hữu cơ… Các hạt cặn lớn có khả...