quang cao dich vu xu ly nuoc cap
quang cao dich vu xu ly nuoc

Các biện pháp quản lý kỹ thuật trạm xử lý nước

Quản lý kỹ thuật là thực hiện đúng những thông số kỹ thuật đã quy định trong thiết kế và không ngừng hoàn thiện các biện pháp kỹ thuật để nâng công suất công trình.
Mục đích của quản lý kỹ thuật: nhằm đảm bảo công suất và chất lượng phát ra với giá thành rẻ nhất.
Để đạt được mục tiêu này, yêu cầu những người quản lý nắm vững những thông số thiết kế và qui trình các công trình do cơ quan thiết kế để ra.
quan ly tram cap nuoc
Các biện pháp xử lý kỹ thuật trạm xử lý nước cần được thực hiện là:
- Cần phải tiến hành kiểm tra định kì, đảm bảo các công trình thiết bị trong nhà máy luôn hoạt động bình thường.
- Thường xuyên theo dõi, đảm bảo chế độ hoạt động hợp lí nhất cho các công trình và thiết bị.
- Lập kế hoạch kiểm tra và sửa chữa định kì.
- Phát hiện kịp thời và giải quyết sự cố nhanh chóng
- Kiểm tra chất lượng nước định kì cả trước và sau khi xử lí.
- Xác định đúng và kịp thời lượng hóa chất hợp lí nhất dùng để xử lý nước theo từng thời kì trong năm.
- Kiểm tra định kì các thiết bị đo, đếm.
- Chuẩn bị chu đáo các công trình và thiết bị hoạt động vào thời gian cao điểm nhất trong năm.
- Tẩy rửa định kì các công trình và thiết bị.
Ngoài ra, để tăng cường hiệu quả hoạt động của các công trình và thiết bị trong nhà máy nước, cần thực hiện theo một số yêu cầu sau:
- Cần áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, những cải tiến kỹ thuật, để không ngừng nâng cao công suất và hiệu quả làm việc các công trình và thiết bị .
- Không ngừng cải tiến tổ chức công việc một cách khoa học để đảm bảo sự làm việc nhịp nhàng giữa các khâu. Đưa cơ giới hóa và tự động hóa vào công tác quản lý để nâng cao năng suất làm việc.
- Phải nghiêm chỉnh chấp hành những quy trình sản xuất, những điều lệ an toàn lao động và phải tổ chức hệ thống kiểm tra sản xuất thường xuyên có hệ thống.
- Thường xuyên có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ của các bộ phận quản lý và công nhân vận hành. Tăng cường trách nhiệm đối với các bộ quản lý.
Đối với mỗi loại công trình, đều có các vấn đề kỹ thuật cụ thể. Cần nắm vững yêu cầu và các biện pháp quản lý trong suốt quá trình quản lý kỹ thuật trạm xử lý nước.

Trong chuyên mục: Xử lý nước cấp

Tham khảo thêm

Chưa có bình luận nào.

Bình luận bài viết