quang cao dich vu xu ly nuoc cap
quang cao dich vu xu ly nuoc

Xử lý nước thải Subscribe to Xử lý nước thải

Xử lý nước thải

nuoc-thai-sinh-hoat

Phân loại nước thải

Khái niệm nước thải: Nước thải là chất lỏng được thải ra sau quá trình sử dụng của con người và đã làm thay đổi tính chất ban đầu của chúng. Nước thải là nước đã dùng trong sinh...
cong-nghe-xu-ly-nuoc-thai-benh-vien

Công nghệ xử lý nước thải bệnh viện

Theo đánh giá của Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp, với lưu lượng nước thải 250 m3/ngày, HTXL bể sinh học Aerotank hiện hữu không đáp ứng được yêu cầu xả thải đạt tiêu chuẩn loại A, TCVN 5945:2005,...
be-loc-nhanh

Các trang bị khác của bể lọc nhanh trong xử lý nước thải

Ngoài các thiết bị kể trên, bể lọc nhanh còn được trang bị các ống xả nước lọc đầu, ống xả cặn, ống xả khí và thiết bị tự động hoá công tác quản lý bể lọc. Ống xả nước...
bang-chi-tieu

Một số chỉ tiêu đặc trưng của nước thải

HÀM LƯỢNG CHẤT RẮN - Chất rắn tổng cộng là tổng các loại chất rắn có nguồn gốc hữu cơ và vô cơ ở trạng thái lơ lửng và hoà tan. - Chất rắn lơ lửng (SS) gồm chất rắn lắng được...
khu-trung-nuoc-thai

Các phương pháp khử trùng nước thải

Nước thải nếu không được xử lý mà đưa vào môi trường sẽ trở thành nguy cơ gây hại đến sức khỏe của con người. Khử trùng là một công đoạn cần được tiến hành để xử lý nước...