quang cao dich vu xu ly nuoc cap
quang cao dich vu xu ly nuoc

Các phương pháp khử trùng nước thải

Nước thải nếu không được xử lý mà đưa vào môi trường sẽ trở thành nguy cơ gây hại đến sức khỏe của con người. Khử trùng là một công đoạn cần được tiến hành để xử lý nước thải. Mục tiêu của khử trùng nước thải là nhằm:

phuong phap khu trung nuoc thai

+ Giảm mầm bệnh vi khuẩn xuống dưới tiêu chuẩn tối thiểu
+ Không dẫn đến sự gai tăng độc tính xả của nước thải
+ Không dẫn đến nguy cơ gia tăng đối với sức khỏe con người hoặc môi trường do việc vận chuyển, lưu trữ hoặc xử lý hóa chất khử trùng
Phương pháp khử trùng nước thải
Khử trùng nước thải có thể được thực hiện bằng các phương pháp sau:
+ Hóa học : Clo, ozon
+ Vật lý: Bức xạ tia cực tím ( Đèn UV), vi lọc
+ Sinh học

Trong chuyên mục: Xử lý nước thải

Tham khảo thêm

Chưa có bình luận nào.

Bình luận bài viết