quang cao dich vu xu ly nuoc cap
quang cao dich vu xu ly nuoc

Công nghệ xử lý nước thải bệnh viện

Theo đánh giá của Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp, với lưu lượng nước thải 250 m3/ngày, HTXL bể sinh học Aerotank hiện hữu không đáp ứng được yêu cầu xả thải đạt tiêu chuẩn loại A, TCVN 5945:2005, đặc biệt là các chỉ tiêu Tổng Phốt pho, Tổng Nitơ trong nước đầu ra vượt gấp 2 lần tiêu chuẩn cho phép. Nguyên nhân là do bể Aerotank thông thường chỉ xử lý được các hợp chất hữu cơ mà không có khả năng xử lý triệt để N có trong nước thải.

cong nghe xu ly nuoc thai benh vien
Để cải thiện hiệu quả xử lý của HTXL nước thải, chúng tôi đưa ra phương án cải tiến bể sinh học Aerotank thành bể sinh học tiếp xúc hiếu khí ASBC với giá thể là vật liệu tiếp xúc PVC. Bể ASBC là sự kết hợp giữa công nghệ xử lý bằng bùn hoạt tính và lọc bám dính, có khả năng xử lý hiệu quả các hợp chất hữu cơ và N, P có trong nước thải. Đồng thời, các SCR thô và tinh cũng được lắp đặt tại đầu vào của các bể tiếp nhận và bể điều hòa để tách chất thải rắn có trong nước thải, giúp nâng cao hiệu quả xử lý của quá trình sinh học.

Các thông số khảo sát và phương pháp lấy mẫu

Để tiến hành xác định hiệu quả xử lý của từng hệ thống, các thông số cần được khảo sát là: COD, BOD5, tổng N, tổng P, Coliforms. Việc lấy mẫu được tiến hành như sau: Bình thủy tinh 500 ml tiệt trùng được dùng để thu mẫu nước đầu vào và đầu ra của hệ thống xử lý nước thải.

Các mẫu được lấy 2 mẫu/lần và được trữ trong tủ trữ mẫu trước khi được đưa đi phân tích bởi Phòng thí nghiệm Công nghệ Môi trường – Viện Môi trường & Tài nguyên, Đại học quốc gia TPHCM.

Trong chuyên mục: Xử lý nước thải

Tham khảo thêm

Chưa có bình luận nào.

Bình luận bài viết