quang cao dich vu xu ly nuoc cap
quang cao dich vu xu ly nuoc

Một số chỉ tiêu đặc trưng của nước thải

HÀM LƯỢNG CHẤT RẮN
- Chất rắn tổng cộng là tổng các loại chất rắn có nguồn gốc hữu cơ và vô cơ ở trạng thái lơ lửng và hoà tan.
- Chất rắn lơ lửng (SS) gồm chất rắn lắng được và chất rắn ở dạng keo không lắng được.
NHU CẦU OXY SINH HOÁ (BOD)
- Lượng oxy cần thiết cho vi khuẩn sống và hoạt động để oxy hoá các chất hữu cơ có trong nước thải.
- BOD là chỉ tiêu rất quan trọng và thường sử dụng để đánh giá mức độ ô nhiễm của nước thải bằng các chất hữu cơ.
bang chi tieu nguon nuoc
NHU CẦU OXY HOÁ HỌC (COD)
- Lượng oxy cần thiết để oxy hoá hoàn toàn chất hữu cơ và một phần các chất vô cơ dễ bị oxy hoá có trong nước thải.
- Chỉ số COD biểu thị cả lượng các chất hữu cơ không thể bị oxy hoá sinh học, do đó nó có giá trị cao hơn giá trị của BOD.
OXY HOÀ TAN (DO)
- Hàm lượng oxy hoà tan trong nước thải.
- Trong quá trình xử lý nước thải, VSV tiêu thụ oxy hoà tan để đồng hoá các chất dinh dưỡng, cần thiết cho việc duy trì sự sống, sinh sản và tăng trưởng.
CÁC CHẤT DINH DƯỠNG (N, P)
- Nitơ là chất dinh dưỡng quan trọng trong quá trình phát triển của vi sinh trong các công trình xử lý sinh học.
- Phốt pho cũng giống như Nitơ.
VI SINH TRONG NƯỚC THẢI
- Nước thải chứa chủ yếu là vi sinh với số lượng từ 105 đến 106 khuan lac trong 1 ml nước thải. Có thể phân thành các nhóm:
- Vi khuẩn.
- Nấm.
- Tế bào nguyên sinh.

Trong chuyên mục: Xử lý nước thải

Tham khảo thêm

Chưa có bình luận nào.

Bình luận bài viết