Nước hấp thụ nhiệt cho việc tăng nhiệt độ nhiều hơn các chất vô cơ thông thường khác. Thể tích nước tăng 1600 lần khi nó hóa hơi ở áp suất khí quyển và hơi nước có khả năng mang theo một lượng lớn nhiệt. Với những đăc tính đặc biệt đó, nó được sử dụng như một nguyên liệu lý tưởng cho các quá trình gia nhiệt hoặc tạo ra năng lượng.

Tất cả các nguồn nước tự nhiên đều có chứa một lượng khác nhau các chất hòa tan, khí hòa tan và các chất lơ lửng. Lượng khoáng hòa tan trong nước thay đổi từ 30 g/l đối với nước biển, 0.005 đến 1500 mg/l đối với nước ngọt dùng làm nước cấp. Các tạp chất này là vấn đề đáng quan tâm trong việc nước cấp cho lò hơi, và cần phải xem xét loại bỏ để đảm bảo một chất lượng nước tốt nhất trong quá trình tạo ra hơi nước.

Các tạp chất có trong nước cấp vào lò hơi phải nằm trong một giới hạn cho phép phù hợp với thời gian nó được lưu trong lò hơi cũng như các thiết kế khác của lò hơi để không gây khó khăn và nguy hiểm cho quá trình vận hành lò hơi. Nếu nước cấp vào lò không đạt được các yêu cầu này thì phải được xử lý để loại bỏ các tạp chất trước khi cấp vào lò. Các tạp chất không cần phải xử lý một cách triệt để, tuy nhiên khi bên trong lò hơi có xử lý hóa học thì các tạp chất còn lại này sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc.

Đối với nước cấp lò hơi, vấn đề quan tâm ở đây bao gồm cả về định lượng và định tính. Một số tạp chất như các chất gây ra độ cứng, sắt, silica sẽ được quan tâm hơn các chất khác, vị dụ như muối Na. Độ tinh khiết của nước cấp lò hơi phụ thuộc vào lượng nước cấp vào lò và các đặc tính thiết kế vận hành của lò ( áp suất, tốc độ truyền nhiệt, …) có thể chịu được. Một lò hơi ở áp suất thấp có thể chịu được một độ cứng ở nước đầu vào cao với việc xử lý thích hợp, trong khi đối với các lò hơi hiện đại hoạt động ở áp suất cao thì hầu như các tạp chất phải được loại bỏ khỏi nước cấp đầu vào.