Một vài phương pháp để làm mềm nước thông thường

Gia nhiệt cho nước bằng cách đun nóng nuớc sẽ làm giảm đáng kể độ cứng của nước, các muối này sẽ kết tủa và lắng xuống, dễ dàng loại bỏ.

Ở một số nước, đối với việc xử lý nước cứng ở quy mô lớn, người ta sử dụng vôi kết hợp với soda để loại bỏ Ca2+ và Mg2+ từ việc cấp nước. Cơ sở của phương pháp này là quá trình trao đổi ion. Nước được xử lý bằng sự kết hợp của vôi tôi, Ca(OH)2, và tro soda, Na2CO3. Ion Ca2+ sẽ được loại bỏ dưới dạng kết tủa CaCO3.

Khi nguồn nước thô ban đầu (nước cứng) đi qua vật liệu trao đổi ion, các ion Ca2+ sẽ thay thế với ion Na+ trong vật liệu trao đổi. Nước được làm mềm sẽ chứa ion Na+ thay cho ion Ca2+ và có thể sử dụng được.

qua trinh trao doi ion

Quá trình trao đổi ion

Một phương pháp thông thường hiện nay được sử dụng nhiều cho quá trình làm mềm nước là phương pháp dùng nhựa trao đổi ion, một phương pháp dựa trên nguyên tắc trao đổi ion giữa các ion có trong nước cứng với ion Na+ hoặc H+ và Cl- của nhựa trao đổi ion. Khi các nhựa trao đổi ion đã hết khả năng trao đổi, người ta phải “hoàn nguyên” tức là phục hồi lại các ion dương cho nó. Đối với nhựa Na+ người ta dùng muối ăn NaCl, đối với nhựa H+ người ta dùng axit.

qua trinh trao doi ion 2

Quá trình trao đổi ion

Một phương pháp được cho là hiện đại hiện nay được sử dụng không chỉ để loại bỏ các khoáng chất (gây ra và không gây ra độ cứng), các ion kim loại mà còn loại bỏ được 90% vi khuẩn có trong nước, đó là công nghệ dùng màng thẩm thấu RO. Bằng cấu trúc màng hiện đại, màng RO sẽ cho ra nước thành phẩm đạt độ tinh khiết cao. Tuy nhiên đây là một công nghệ khá tốn kém và phải đảm bảo yêu cầu nguồn nước được xử lý sơ bộ đạt tiêu chuẩn trước khi vào RO.