quang cao dich vu xu ly nuoc cap
quang cao dich vu xu ly nuoc

Hệ thống RO Subscribe to Hệ thống RO

Hệ thống RO

he-thong-ro-thuong-mai-cong-nghiep-iro

IRO Series

GIỚI THIỆU: - IRO Series là dòng hệ thống lọc thẩm thấu ngược công suất cao từ 1.5 m3/giờ cho đến trên 100 m3/giờ nước thành phẩm. - Các hệ thống IRO được thiết kế chuẩn mực theo...