quang cao dich vu xu ly nuoc cap
quang cao dich vu xu ly nuoc
thiet-bi-uv-iuv-series

IUV Series System

GIỚI THIỆU - IUV là hệ thống được thiết kế hoàn chỉnh dựa theo công nghệ của ADVANCE UV (USA). - IUV có khả năng đáp ứng công suất đến 20 m3/h. Hệ thống có thể vận hành độc lập...