quang cao dich vu xu ly nuoc cap
quang cao dich vu xu ly nuoc

Bản tin môi trường Subscribe to Bản tin môi trường

Bản tin môi trường

Điện mặt trời được đưa vào sử dụng tại Thành ủy Tp. Hồ Chí Minh

Thành ủy TP HCM đã đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời tại Văn phòng Thành ủy. Đây là công trình điện năng lượng mặt trời đầu tiên của một cơ quan nhà nước tại HCM. Công trình...