quang cao dich vu xu ly nuoc cap
quang cao dich vu xu ly nuoc

Thuật ngữ ngành nước Subscribe to Thuật ngữ ngành nước

Thuật ngữ ngành nước – Kiến thức căn bản về nước

do-ph

Độ pH là gì

pH là độ axit hay độ chua của nước. Độ pH có ảnh hưởng tới điều kiện sống bình thường của các sinh vật nước. Cá thường không sống được trong môi trường nước có độ...
nuoc-ngam

Nước ngầm

Nước ngầm được hình thành do nước trên bề mặt ngấm xuống, không thể ngấm qua tầng đá mẹ nên trên nó nước sẽ tập trung trên bề mặt, tùy từng kiến tạo địa chất mà nó...
nuoc-nhiem-man

Xử lý nước nhiễm mặn

Xử lý nước nhiễm mặn là phương pháp làm giảm hàm lượng muối trong nước đến trị số thỏa mãn yêu cầu đối với nước dùng cho ăn uống. Khử muối là giảm lượng muối hòa...
tham-thau-nguoc

Thẩm thấu ngược

Khuếch tán là sử chuyển động của các phân từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp hơn. Thẩm thấu là một trường hợp đặc biệt, trong đó các phân tử là nước...